De voorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing op deze website van Jasper Veldhuizen - www.xinshosting.com
Deze website is eigendom van: Jasper Veldhuizen

Copyright
De inhoud van deze site, met inbegrip van concept, de lay-out, de structuur, de sourcecodes, de programmatuur, de afbeeldingen, de foto’s, de animaties, logo’s, merken, tekeningen, data, product- en bedrijfsnamen, de audiovisuele werken, de teksten, gegevens, e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren exclusief toe aan XinsHosting of rechthebbende derden en worden beschermd door diverse intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht, het merkenrecht, het sui generis recht van de producent van een databank, enz., hetgeen u erkent en aanvaardt. Door op deze site te surfen wordt er geen enkel recht verkregen. De gehele of gedeeltelijke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en/of gebruik, in welke vorm dan ook, op welke wijze van deze website en zijn inhoud, is strikt verboden. Het opslaan van enige informatie en/of onderdeel van deze site in een (elektronische) database of anderszins is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch ‘cachen’ van de informatie door de browser. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Informatie en gegevens
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel XinsHosting alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan XinsHosting niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. XinsHosting garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Aansprakelijkheid
XinsHosting wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. XinsHosting geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

URL"s naar externe partijen
Wanneer de website van www.xinshosting.com links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door XinsHosting worden aanbevolen. Deze dienen ter informatie. XinsHosting aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. XinsHosting verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Wijzigingen
XinsHosting behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze voorwaarden, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Toepasselijk recht
Op deze website en de voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Inhoud
U begrijpt dat alle informatie, gegevens, tekst, software, muziek, geluid, foto"s, grafische afbeeldingen, video"s, berichten, tags of ander materiaal ("Inhoud"), openbaar gepost of privé naar U of door u verzonden via de Services, zijn de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon van wie deze Inhoud afkomstig is. Dit betekent dat u volledig verantwoordelijk bent voor alle inhoud die u via de Services uploadt, e-mailt, verzendt of anderszins beschikbaar stelt. XinsHosting oefent geen controle uit over de inhoud die via de Services wordt verzonden en garandeert als zodanig niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid, integriteit of kwaliteit ervan. U begrijpt dat u door het gebruiken van de Services kunt worden blootgesteld aan inhoud die aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend is. XinsHosting is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor welke inhoud dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in welke inhoud dan ook, of enig verlies of schade van welke aard dan ook die is ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van geüploade inhoud, per e-mail , verzonden of anderszins beschikbaar gemaakt via de Services. XinsHosting is niet verplicht toezicht te houden op de inhoud die via de Services wordt verzonden.

Privacy
XinsHosting zal nooit uw rechten van privacy schenden. Alle gegevens worden veilig bewaard en goed versleuteld. Ook worden de gegevens van al onze gebruikers niet met derde gedeeld. XinsHosting zal uw e-mailadres gebruiken voor verschillende redenen: nieuws, acties, info van bestelde diensten en om belangrijke updates naar u te kunnen versturen. Als u vermoed dat iemand zich voor doet als XinsHosting, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. We slaan uw voornaam, achternaam en e-mailadres op in onze database zodat we iedere gebruiker kunnen onderscheiden. Zo weten wij welke gebruiker wie is. Wachtwoorden worden veilig en netjes opgeslagen. We gebruiken specifieke- en moderne encryptie methoden om elk wachtwoord te beveiligen. Het invullen van uw adresgegevens of telefoonnummer is een vrijwillige keuze. Dit slaan wij op in onze database zodat wij domeinnamen op uw naam kunnen registreren.

Support
De support geldt alleen op het moment dat uw dienst actief is en dus nog niet is verlopen. Natuurlijk zullen en kunnen wij andere algemene vragen wel beantwoorden. XinsHosting mag zodra u een technische vraag hebt gesteld, de bestanden van de desbetreffende dienst inzien. Respectloos met onze medewerkers omgaan kan leiden tot het stop zetten van de support lijn tussen ons en de des betreffende persoon.

Diensten
Bestelde diensten die nog niet betaald zijn, kunnen op elk gewenst moment, door de klant, geannuleerd worden via het klantenpaneel. Wanneer u uw dienst hebt geactiveerd (dus in gebruik heeft genomen) is geld terug niet meer mogelijk. Wanneer u niet op tijd een (bijna) verlopen dienst verlengd, zal XinsHosting deze stop zetten en is data verlies niet onze verantwoordelijkheid. We houden rekening met de transactie tijd we hanteren hierbij 2 dagen. Klanten die in aanmerking komen met een partnership account (reselling account) zijn verplicht zich te houden aan de afgesproken regels. Indien deze regels zijn overtreden mag XinsHosting de dienst stopzetten van de desbetreffende partner (reseller). XinsHosting heeft het recht uw betaalde diensten stop te zetten zonder een waarschuwing. (Voordat wij dit doen is er altijd een goede reden voor en deze reden wordt met de des betreffende persoon gedeeld). XinsHosting is niet verantwoordelijk voor gebeurtenissen die plaatsvinden of plaatsvonden in uw Minecraft Server, dit betekend dat als uw server bijvoorbeeld "gegrieft" wordt, dat natuurlijk niet onze verantwoordelijkheid is. Het is XinsHosting toegestaan om zijn prijzen van zijn diensten te wijzigen, de klant moet dan de nieuwe prijs betalen. Domeininamen kunnen na registratie niet meer worden gewijzigd. (Domein instellingen zoals DNS, SSL, subdomeinen etc. kunnen uiteraard worden beheert door de klant). XinsHosting heeft bij toegang tot deze instellingen na het registreren van een domeinnaam. De klant is vrij om de nameservers te wijzigen. Hierdoor heeft XinsHosting geen toegang meer tot deze instellingen. XinsHosting heeft toegang tot deze instellingen zodat wij hierdoor de klant kunnen ondersteunen. Indien daar, door de klant, naar gevraagd wordt, mogen wij benodigde handelingen uitvoeren.

Verboden activiteiten
Door het gebruiken van Services geleverd door XinsHosting, stemt u ermee in de Services niet te misbruiken. U moet bijvoorbeeld niet en mag niet proberen om: in strijd zijn met de wetten, voorschriften, verordeningen of andere dergelijke vereisten van elke toepasselijke federale, staats- of lokale overheid. het maken, proberen of toestaan ​​van ongeautoriseerde toegang tot de XinsHosting-website, servers, uw eigen account of de account van andere klanten van XinsHosting. veroorzaking van denial-of-service-aanvallen, poortscans of andere in gevaar brengen en invasieve procedures tegen XinsHosting-servers en -faciliteiten of de servers en faciliteiten van andere netwerkhosts of internetgebruikers. uploaden of verzenden van onaanvaardbaar materiaal dat omvat: IRC bots, warez, filedump, Escrow, High-Yield Interest Programs (HYIP), verkoop van gereguleerde stoffen zonder vooraf bewijs van geschikte vergunning (en) te verstrekken.

XH Tegoed
Ieder geregistreerd account op de website van XinsHosting start met een XH tegoed van 0 euro. XH tegoed wordt gebruikt als online portefeuille en werkt alleen op deze website. De klant kan zijn XH tegoed opwaarderen op elk gewenst moment via het klantenpaneel. Op het moment dat de klant echt geld heeft omgewisseld voor XH tegoed, is geld terug niet mogelijk. Op het moment dat de betaling om XH tegoed op te waarderen is geslaagd, is geld terug ook niet mogelijk. Wanneer XinsHosting stopt of failliet zou gaan, behoud XinsHosting het recht om het XH tegoed van alle klanten te behouden. Wanneer XH tegoed wordt opgewaardeerd via PayPal, worden er zoals bij alle PayPal transacties, transactiekosten toegevoegd. De klant kan zijn XH tegoed op elk gewenst moment uitgeven aan alle diensten die verkocht worden op deze website. Hierbij worden geen transactiekosten gerekend. XH tegoed blijft voor altijd geldig (geen verloopdatum) en kan op elk gewenst moment door de klant worden uitgegeven. Dit is mogelijk tot XinsHosting stopt of failliet zou gaan. De klant moet het minimale bedrag, afhankelijk van de totaalprijs van de items in zijn winkelwagen, aan XH tegoed hebben op zijn account zodat de totaalprijs betaald kan worden. XinsHosting bewaart op veilige wijze alle XH tegoed transacties. Transacties zoals wanneer de klant zijn XH tegoed opwaardeerd of uitgeeft. Wanneer er, volgens de klant, een fout plaats heeft gevonden bij het bestellen, en de klant beweert dat hij/zij wél betaald heeft met XH tegoed, maar zijn dienst niet heeft ontvangen, moet hij/zij hier bewijs voor kunnen opleveren.

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden op uw harde schijf opgeslagen voor een korte periode. Wat deze cookies bijvoorbeeld inhouden is dat u voor een bepaalde tijd ingelogd blijft op onze website. Daarnaast gebruiken we cookies om met u te kunnen live chatten.

Wij stellen het nogmaals erg op prijs als u ons op de hoogte brengt wanneer iemand onze website of e-mailadres imiteert.

Wist jij dat we al meer dan 3273 support tickets hebben beantwoord?