Zoek antwoorden

Bekijk de categorie├źn hieronder om te zoeken naar antwoorden op jouw vragen.

Dit artikel is voor het laatst bewerkt door: Jasper Veldhuizen op 04-05-2019

Luckperms

Wat is LuckPerms?

LuckPerms is een permissions / groups plugin net zoals PermissionEx en GroupManager.

Waarom LuckPerms?

Redenen om voor deze plugin te kiezen in plaats van PermissionEx kunnen zijn:

  • Deze plugin werkt met een MySQL Database waardoor je alle permissions en groups direct op al je spigot servers hebt in plaats van dat je in elke server de permissions en groups moet instellen.

LuckPerms installeren (Dit is wat lastiger dan de algemene plugin)

DISCLAIMER: Dit artikel is bedoeld voor server netwerken, dus gebruikers die een Bungeecord server gebruiken.

 

Stap 1:

Download LuckPerms voor bungeecord en bukkit (werkt op spigot).

Stap 2:

Upload LuckPerms Bukkit naar alle Spigot servers en upload de LuckPerms bungeecord in de bungeecord server via FTP (Klik hier voor uitleg)

Controle:

Check even of al je Spigot servers op bungeecord = true staan in de spigot.yml
Check even of je dit op true hebt staan: ip-forwarding = true in je bungeecord config.yml

Stap 3:

Herstart alle servers

Stap 4:

Maak een MySQL Database aan:
Ga naar je Bungeecord server klik links op Advanced - MySQL Database

Sla deze gegevens even op in een apart kladblok bestandje zodat we deze gegevens makkelijk kunnen gebruiken voor de volgende stappen.

Stap 5:

Login via FTP van de Bungeecord server en open de LuckPerms config in /plugins/LuckPerms/config.yml

Stap 6.1 (Config):

Verander server: global naar bungee

# The name of the server, used for server specific permissions. Set to 'global' to disable.
server: global

 

Scrol naar beneden en stop bij Permission Calculation.

apply-bungee-config-permissions moet op true staan zoals hieronder:

 

# If the plugin should apply the permissions & groups defined in the BungeeCord config.yml
# If set to false, LuckPerms will ignore these values.
apply-bungee-config-permissions: true

 

 

 

Stap 6.2:

Scrol een heel stuk naar beneden en stop bij Storage

Verander storage-method: h2 naar mysql

storage-method: mysql

Stap 6.3:

Verander de data properties:

Naam en Gebruiker zijn gelijk aan elkaar.

Password staat tussen quotes.

data:
  # Uses standard DB engine port by default
  # MySQL: 3306, PostgreSQL: 5432, MongoDB: 27017
  # Specify as "host:port" if differs
  address: 127.0.0.1

  database: NAAM
  username: GEBRUIKER
  password: 'password'
  pool-size: 10 # The size of the MySQL connection pool.

 

Stap 6.4:

Zorg dat sync-minutes op -1 staat

en dat messaging-service in alle servers op bungee staat.

  # Set to -1 to disable the task completely.
  sync-minutes: -1

# Settings for the messaging service
#
# If enabled and configured, LuckPerms will use the messaging system to inform other
# connected servers of changes. Use the command "/luckperms networksync" to push changes.
# Data is NOT stored using this service. It is only used as a messaging platform.
#
# If you decide to enable this feature, you should set "sync-minutes" to -1, as there is no need for
# LuckPerms to poll the database for changes.
#
# Available options:
# -> bungee   uses the plugin messaging channels. Must be enabled on all connected servers to work.
# -> lilypad  uses lilypad pub sub to push changes. You need to have the LilyPad-Connect plugin
#             installed.
# -> redis    uses redis pub sub to push changes. Your redis server must be configured below.
# -> none     nothing
messaging-service: bungee

 

Stap 6.5:

Sla de config op en herstart de bungeecord server.

Stap 7:

Nu dat de config voor Bungeecord goed is ingesteld, gaan we nu door naar de configs die zijn aangemaakt op de andere servers. Deze is namelijk anders dan de Bungeecord config.

Herhaal Stap 8 hieronder voor elke spigot server.

Stap 8.1:

Open de config in /plugins/LuckPerms/config.yml
Verander server: global naar de servernaam van de server waar de config in staat. Bijvoorbeeld: hub

# The name of the server, used for server specific permissions. Set to 'global' to disable.
server: global

Scrol een stuk naar beneden en stop bij Permission Calculation. Hier vind je de volgende instellingen:
Zorg dat de instellingen in jouw config overeenkomen met deze hieronder.

# If the plugin should apply wildcard permissions.
# If set to true, LuckPerms will detect wildcard permissions, and resolve & apply all registered
# permissions matching the wildcard.
apply-wildcards: true

# If the plugin should parse regex permissions.
# If set to true, LuckPerms will detect regex permissions, marked with "r=" at the start of the
# node, and resolve & apply all registered permissions matching the regex.
apply-regex: true

# If the plugin should complete and apply shorthand permissions.
# If set to true, LuckPerms will detect and expand shorthand node patterns.
apply-shorthand: true

# If the plugin should apply Bukkit child permissions.
# Plugin authors can define custom permissions structures for their plugin, which will be resolved
# and used by LuckPerms if this setting is enabled.
apply-bukkit-child-permissions: true

# If the plugin should apply Bukkit default permissions.
# Plugin authors can define permissions which should be given to all users by default, or setup
# permissions which should/shouldn't be given to opped players.
# If this option is set to false, LuckPerms will ignore these defaults.
apply-bukkit-default-permissions: false

# If the plugin should apply attachment permissions.
# Other plugins on the server are able to add their own "permission attachments" to players. This
# allows them to grant players additional permissions which last until the end of the session, or
# until they're removed. If this option is set to false, LuckPerms will not include these attachment
# permissions when considering if a player should have access to a certain permission.
apply-bukkit-attachment-permissions: false

 

Stap 8.2:

Oké nu nog de MySQL verbinding maken zoals gedaan in stap 6.3
Dit zou je in principe kunnen kopiëren van config naar config aangezien het naar dezelfde database moet leiden.

Stap 9:

Doe zoals in stap 7 werd gezegd, stap 8 in al je spigot servers en ga verder naar stap 10

Stap 10:

Herstart de servers

Alles is ingesteld, wat nu?

Nu dat LuckPerms correct ingesteld is kunnen we het gebruiken.

Help commando: /lp

Groepenlijst: /lp listgroups
Groep aanmaken: /lp creategroup <groep>
Groep verwijderen: /lp deletegroup <groep>
Groep prefix toevoegen: /lp group <groep> meta addprefix <priority> <prefix>

Groep permissie toevoegen: /lp group <groep> permission set <perm> <true|false> server=<servername>
Een voorbeeld hiervan: /lp group owner permission set * true server=global


* = kan alles
true = de permissie is ingeschakeld (je kunt hier ook false zetten om het uit te schakelen)
server=global = owner krijgt * over de gehele server (je kunt hier dus ook enkel hub of skyblock zetten

 

Speler informatie: /lp user <naam> info
Speler in een groep zetten: /lp user <naam> group set <groep>
Speler prefix toevoegen: /lp user <naam> meta addprefix <priority> <prefix>

 

Group inheritance:

Stel dat je 2 groepen hebt, member en vip
je wilt natuurlijk niet dat je weer opnieuw alle permissies van member moet toevoegen aan vip.
Hiervoor kunnen we inheritance gebruiken.

Als je wilt dat vip alle commando's kan die member ook kan, type dan het volgende:

/lp group vip parent add member


Wist jij dat we al meer dan 3273 support tickets hebben beantwoord?